Programi

Mešovita vrtićka grupa

Program predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece od 3 godine do uključivanja u program pripreme za školu- mešovita vrtićka grupa
  • Stvaranje povoljne sredine za učenje i razvoj
  • Bogaćenje i podsticanje dečijeg razvoja i napredovanja
  • Praćenje razvojnih i individualnih karakteristika
  • Saradnja sa porodicom

Predškolski program

Program rada prema A modelu pripreme dece za školu kao sastavnog dela Opštih osnova predškolskog programa
  • Podrška fizičkog razvoja
  • Jačanje socio-emocionalne kompetencije
  • Negovanje radoznalosti
  • Podrška saznajnom razvoju
  • Podsticanje osamostaljivanja
  • Poštovanje individualnosti i podsticanje kreativnosti