Upis

Subvencije Grada

Skupština Grada Beograda je donela ODLUKU o pravu na nadoknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno lice ili fizičko lice tj. privatne predškolske ustanove sa verifikacijom Ministarstva Prosvete RS.
Pravo na nadoknadu dela troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi (u daljem tekstu SUBVENCIJU) imaju: roditelji koji su državljani Republike Srbije, roditelji dece prijavljene na teritoriji Grada Beograda i roditelji čije dete nije dobilo mesto u državnom vrtiću.
Sa potvrdom da dete nije upisano u državni vrtić roditelji dolaze u privatnu predškolsku ustanovu Pingvin i sa ustanovom potpisuju UGOVOR o boravku deteta u predškolskoj ustanovi, prema tržišnim uslovima po kojima Ustanova posluje.
Nakon potpisivanja ugovora sa PU Pingvin, roditelj odlazi u Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu (postoji mogućnost da Vam zaposleni iz PU Pingvin lično preda zahtev), koji se nalazi na adresi Kraljice Marije I/III, i tamo predaje dokumentaciju

Dokumentacija

Šta Vam je sve potrebno za upis
 • Izvod iz matične knjige rođenih za dete
 • Zdravstveni karton deteta
 • Potvrda lekara da dete može da boravi u kolektivu
 • Očitana lična karta roditelja/Fotokopija lične karte
 • Dve kopije kartice tekućeg računa iz Banke (za naknadu dela troškova)
 • Popunjen Zahtev za upis deteta (dobija se u vrtiću)
Poštovani roditelji, pre svega želimo da Vam se zahvalimo na interesovanju za naš vrtić. Upis dece za vrtić, kao i u pripremni predškolski program vrši se tokom cele godine. Praksa PU Pingvin je da zakazujemo intervju sa roditeljima budućih članova naše ustanove kako biste u potpunosti bili upoznati sa svim detaljima i izabrali najbolji program za Vaše mališane. Zakazivanje i posetu možete uraditi direktnim telefonskim kontaktom ili slanjem direktnog online formulara i naše osoblje će Vas kontaktirati.
Kako do upisa

Postupak

Listu potrebnih formulara možete pronaći na OVOM linku, a ona obuhvata
 • Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu dela troškova
 • Original potvrdu predškolske ustanove, čiji je osnivač Grad Beograd, da dete nije upisano zbog nedovoljnih kapaciteta, tj. da je odbijeno prilikom upisa u državni vrtić-odbijenica
 • Izvod iz matične knjige rođenih za dete
 • Uverenje o državljanstvu Republike Srbije podnosioca zahteva
 • Fotokopiju lične karte (izvod iz čitača) podnosioca zahteva
 • Fotokopiju ugovora sa privatnom predškolskom ustanovom Pingvin, sa svim sastavnim delovima ugovora.
Pošto predaju ovu inicijalnu dokumentaciju, roditelji, a i predškolska ustanova, biće u obavezi da na kraju svakog narednog meseca podnose propratnu dokumentaciju, na osnovu koje će se računati refundirani tj. subvencionisani iznos za isplatu roditeljima.

Dokumentacija za upis

Cenovnik

Cena vrtića - 30.000,00 RSD Cena vrtića - 30.000,00 RSD
Roditelj plaća Do cene vrtića 7.638,40 RSD
Grad plaća 22.361,60 RSD Do cene vrtića